www.comune.librizzi.me.it

Il sito ufficiale del Comune di Librizzi (ME)

 

 

mappa del sito

 

 link utili

 

modulistica

 

 norme

 

scrivici

 

 

 

home page > biblioteca > poesia per librizzi

 

___________________________________________ 

Librizzi a culuri

 

Librizzi pi tia u primu suli

Pi tia i primi brizzi e i primi culuri du suli

Cu l’aquazzina ti dormi a sira

Ti risbighi a matina

Supra sa cullina erittu e fieru

Comu un guerrieru  a sfidari

U ventu eternu turmentu

Ci si oggi ci si dumani pi to fighi librizzani

Si u nostru  paisi librizzi

Puru si semu luntani

Unni semu semu

semu libbrizzani , e ti vulemu beni !

Mi ricordu a ramigna virdi

E tutti   i culuri nta vigna

I culuri da vinnigna !

Com’era bonu du vinu !

A  sudda a cicoria .

I finocchi sarbaggi frijuti ca livi

I carduna,i carcioffuli sarbaggi fritti ca farina.

I rapuddi friuti cu lardu e ca sasizza

I frittuli cu pipi .

Nta livi a cutulari ,o a coghiri nuciddi.

Com’èrimu beddi quannerimu carusi

Ni cumminavumu di tutti i culuri !

O Librizzi …Librizzi …

Tavemu nto cori chi to culuri

Chi to sapuri ! 

                    (Nunzio Cocivera)

__________________________________________________